Barion Pixel Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

AXION Holding, s. r. o.
Novohradská 4862/37
984 01 Lučenec
tel: +421908022492
info@azon.sk
IČO: 48060054
IČ DPH: SK2120039504,

» Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti na strane predávajúceho (AXION Holding, s. r. o. so sídlom Novohradská 4862/37, 984 01 Lučenec, Slovenská republika.) a kupujúceho (zákazníka).

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že vykonaním záväznej objednávky akceptuje obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, pričom sú tieto podmienky pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. 

Čl. II

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve / objednávke - rozmery, ceny, farebné prevedenie a ostatné údaje uvedené na webových stránkach, katalógoch, prospektoch a iných propagačných materiáloch sú nezáväznými údajmi a sú prebraté od výrobcu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúcim normám, predpisom a nariadeniam platným pre územie SR.

 

Čl. III

Objednanie tovaru

Tovar ponúkaný v internetovom obchode, je možné zakúpiť on-line nonstop a to priamo z pohodlia Vášho domova, alebo kancelárie. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne, a to vyplnením jednoduchého objednávkového formulára, ktorý je priložený pri každom výrobku. Vtom prípade, ak Vám z nejakých dôvodov nemôžeme objednaný tovar zaslať, budeme Vás bezodkladne o vzniknutej situácii informovať. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny, či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

Čl. IV

Potvrdenie objednávky

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania, Vám zašleme e-mailom správu o potvrdení Vašej objednávky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme kontaktovať.

 

Čl. V

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru.

 

Čl. VI

Dodacia lehota

Dodacia lehota začne plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky, za podmienok obdržania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné k včasnému vybaveniu dodávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo uviesť ku každému výrobku rozdielny údaj o dodacej lehote, pričom štandardná dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 1-7 pracovných dní (v rámci dodania tovaru na území SR), pričom tento termín je hraničný a zvyčajne Vám objednaný tovar príde do 3 pracovných dní od uskutočnenia objednávky (tieto dni začínajú plynúť až v nasledujúci pracovný deň od uskutočnenia objednávky, nie v deň objednávky).  Štandardná dodacia lehota môže byť predĺžená v prípade, ak je spozdenie dodávky spôsobené vplyvom vyššej moci, alebo inými okolnosťami za ktoré vinu nenesie predávajúci. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, v prípade ak sa bude uvedený tovar nachádzať na mieste dodania najpozdejšie v posledný deň štandardnej dodacej lehoty. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom. Je pravdepodobné, že  ste neobdržali oznámenie z pošty o uložení zásielky.

 

Čl. VII

Poštovné a balné

Vami objednaný tovar Vám zašleme formou dobierky podľa platného cenníku Slovenskej pošty. Táto cena sa automaticky zaráta do výslednej objednávkovej ceny  po vyplnení príslušných údajov a zobrazení  stránky predbežné informácie v položke „cena dobierky“ pričom cena spolu s priebežnými položkami bude vyčíslená v položke „spolu“.

  1. prostredníctvom platby pomocou platobnej karty (cez platobný systém www.barion.com)
  2. cena za BARION (0,- EUR)

 

Čl. VIII.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

 

Čl. IX

Servis výrobkov

Na všetky výrobky predávaných v internetovom obchode www.azon.sk (AXION Holding, s. r. o. so sídlom Novohradská 4862/37, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. sa poskytuje záručný servis. 

 

Čl. X

Reklamácia

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte priamo na pošte skontrolujte či zásielka nie je poškodená (poškodenie obalového materiálu, poškodenie balíka, deformácie balíka, iné rozsiahle poškodenia), v prípade poškodenia odporúčame zásielku nepreberať (pozn. je možné, že zásielka bola poškodená nevhodnou manipuláciou pracovníkov pošty). Ak ste zásielku z dôvodu poškodenia neprebrali, informujte nás o tom prostredníctvom e-mailu -  my Vám obratom zašleme novú.

  • Reklamácia sa vzťahuje len na  preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
  • Sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

Čl. XI

Vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom  e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

   

Čl. XII

Postup pri reklamácii 

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky - najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 
V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My Vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútení účtovať nevyhnutné náklady vynaložené s riešením neoprávnenej reklamácie. * Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode bezodkladne informovať o stave reklamácie. 

 

DODATOK 1

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Ak ste fyzickou osobou potrebujeme od Vás Vaše meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak ste právnickou osobou alebo živnostníkom potrebujeme Vaše obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Zároveň nám dávate súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby sme tieto Vaše osobné údaje spracovávali v našich informačných systémoch. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania a údaje budú bezodkladne vymazané.

Prevádzkovateľ e-shopu www.azon.sk (ďalej len AZON), AXION Holding, s. r. o. so sídlom Novohradská 4862/37, 984 01 Lučenec, Slovenská republika., je riadne registrovaným subjektom na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

YjFmZ